Astudio Achos

Nod ein hastudiaethau achos yw tynnu sylw at wahanol agweddau ar yr hyn sy’n digwydd pan fo storio olew yn mynd o’i le i helpu busnesau a pherchnogion tai i ddeall y risg. Ein nod yw dangos nid yr hyn a aeth yn anghywir ond y costau ariannol ac amgylcheddol ac i egluro beth allai helpu i leihau’r risg.